63 Mã Vùng

Gusau | Nigeria

Gusau is a city and Local Government Area located in northwestern Nigeria. It is the capital of Zamfara State. LGA has an area of 3,364 km² and a population of 383,162 at the 2006 census. postal code of the area is 880.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Gusau
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Ba 16:59
Mã Vùng liên quan:606162646566