66 Mã Vùng

Minna | Nigeria

Minna is a city (estimated population 304,113 in 2007) in west central Nigeria. It is the capital of Niger State, one of Nigeria's 36 federal states, and is the headquarters of Chanchaga Local Government Area.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành Phố Ưu Tiên:Minna
Các thành phố liên kết:Kagara
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Năm 04:55
Mã Vùng liên quan:606162636465

Các doanh nghiệp ở 66  - Minna