67 Mã Vùng

Kontagora | Nigeria

Kontagora is a major town on the south bank of the Kontagora River in north-west Niger State, Nigeria. It is the capital city of the Kontagora Emirate. December 15, 1995, the Roman Catholic Apostolic Vicariate of Kontagora was established here. St M..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Kontagora
Múi giờ:Giờ Chuẩn Tây Phi
Giờ địa phương:Thứ Bảy 19:36
Mã Vùng liên quan:616263646566