Mã Vùng tại Nouvelle-Calédonie

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở New Caledonia


Thành phố đông dân nhất trong Nouvelle-Calédonie


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +687

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
23NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
24NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
25NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
26NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
27NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
28NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
29NouméaTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia93060Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
35BouloupariTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia2146Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
36Audiotel; Internet; voice servicesInternetNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
41BouloupariTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia2146Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
42New CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
43BouloupariTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia2146Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
44BouloupariTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia2146Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
45New CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
46BouloupariTỉnh Nam, Nouvelle-CalédonieNew Caledonia2146Giờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
47New CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
66Marine VHFĐặc biệtNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
73GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
74GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
75GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
76GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
77GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
78GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
79GSM Mobilis (post-paid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
80GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
81GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
82GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
83GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
84GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
85GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
86GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
87GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
88Public payphonesĐặc biệtNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
89GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
90GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
91GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
92GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
93GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
94GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
95GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
96GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
97GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
98GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
99GSM Liberte de Mobilis (prepaid)Di độngNew CaledoniaGiờ New Caledonia15:03 CNUTC+11
Trang 1