26 Mã Vùng

Musandam | Oman

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Hadhirah, Al Hambar, Al Khuwayriyyah, As Suwayhrah, At Turayf, Majan Industrial Area, Sohar Port, الوشيل, مرتفعات صحم
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Năm 21:16
Mã Vùng liên quan:232425929394

Dữ liệu kinh doanh dành cho 26

Các doanh nghiệp ở 26  - Musandam