92 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Badi, Al Koudh, Al Maabilah, Al Mawaleh South, Al Wutayyah
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Năm 23:01
Mã Vùng liên quan:939596979899

Dữ liệu kinh doanh dành cho 92

Các doanh nghiệp ở 92  - Oman