96 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Humriyyah, Al Khuwayr South, Al Koudh, Al Maabilah, Al Mawaleh South, Al Wutayyah
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Năm 21:37
Mã Vùng liên quan:929394959798

Dữ liệu kinh doanh dành cho 96

Các doanh nghiệp ở 96  - Oman