97 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Azaiba South, Al Azaybah North, Al Hail North, Al Humriyyah, Al Khuwayr South, Al Koudh, Al Maabilah, Al Mawaleh South, Ruwi
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Năm 22:25
Mã Vùng liên quan:929394959698

Dữ liệu kinh doanh dành cho 97

Các doanh nghiệp ở 97  - Oman