98 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Badi, Al Humriyyah, Al Jadidah, Al Khuwayr South, Al Koudh, Al Maabilah, Al Mawaleh South, Ghala Industrial Estate, Industrial Workshop Area, Madinat As Sultan Qaboos
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Năm 23:06
Mã Vùng liên quan:929394959699

Dữ liệu kinh doanh dành cho 98

Các doanh nghiệp ở 98  - Oman