Mã Vùng tại Pakistan    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +92

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
21KarachiSindhPa-ki-xtan11,6 triệuGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
22Hyderabad, SindhSindhPa-ki-xtan1,4 triệuGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
221Hyderabad, SindhSindhPa-ki-xtan1,4 triệuGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
232Pa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
233Mirpur KhasSindhPa-ki-xtan215657Giờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
235SangharSindhPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
238UmerkotPunjabPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
242Pa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
243KhairpurPunjabPa-ki-xtan30967Giờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
244NawābshāhSindhPa-ki-xtan229504Giờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
25DaduSindhPa-ki-xtan139784Giờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
297BadīnSindhPa-ki-xtan73569Giờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
298ThattaPunjabPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
300MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
301MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
302MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
303MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
304MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
305MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
306MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
307MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
308MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
309MobilinkDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
312ZONGDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
313ZONGDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
314ZONGDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
315ZONGDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
321Warid TelecomDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
322Warid TelecomDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
323Warid TelecomDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
324Warid TelecomDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
331UfoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
332UfoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
333UfoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
334UfoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
335UfoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
336UfoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
341TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
342TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
343TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
344TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
345TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
346TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
347TelenorDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
355SCODi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
364InstaphoneDi độngPa-ki-xtanGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
40SahiwalPunjabPa-ki-xtan37186Giờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
41FaisalabadPunjabPa-ki-xtan2,5 triệuGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
42LahorePunjabPa-ki-xtan6,3 triệuGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
431GujranwalaPunjabPa-ki-xtan1,4 triệuGiờ Pakistan04:21 Th 6UTC+05
Trang 1Tiếp theo