298 Mã Vùng

Thatta | Pakistan

Thatta is a small town and Union Council of Attock District in the Punjab province of Pakistan. The Khattar family of this village were of historical importance.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Thatta
Các vùng lân cận:Makli
Múi giờ:Giờ Chuẩn Pakistan
Giờ địa phương:Thứ Bảy 07:08
Mã Vùng liên quan:23824224324425297

Dữ liệu kinh doanh dành cho 298

Các doanh nghiệp ở 298  - Thatta