453 Mã Vùng

Bhakkar | Pakistan

Bhakkar (Urdu: بهكّر‎), is the principal city of Bhakkar District, Punjab, Pakistan. It lies on the left bank of the Indus river.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Bhakkar
Các vùng lân cận:Chah Chimni, Panj Girain
Múi giờ:Giờ Chuẩn Pakistan
Giờ địa phương:Thứ Năm 23:57
Mã Vùng liên quan:4042451454457459

Dữ liệu kinh doanh dành cho 453

Các doanh nghiệp ở 453  - Bhakkar