922 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Jangal Khel, Khattak Colony, Kohat Cantonment, Kohat Development Authority (KDA), Sector 4 Kohat Development Authority (KDA)
Múi giờ:Giờ Chuẩn Pakistan
Giờ địa phương:Thứ Tư 05:40
Mã Vùng liên quan:923924925926927928

Dữ liệu kinh doanh dành cho 922

Các doanh nghiệp ở 922  - Pakistan