927 Mã Vùng

Karak | Pakistan

Karak (Pashto: کرك, Urdu: کرک‎) is the headquarters of Karak District in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. It is 123 km from Peshawar on the main Indus Highway between Peshawar and Karachi. It is located at 33°7'12N 71°5'41E. Karak is said..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Karak
Múi giờ:Giờ Chuẩn Pakistan
Giờ địa phương:Thứ Năm 09:19
Mã Vùng liên quan:922923924925926928

Dữ liệu kinh doanh dành cho 927

Các doanh nghiệp ở 927  - Karak