Mã Vùng tại Pakistan    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +92

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
822ZhobBalochistānPa-ki-xtan50537Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
81QuettaBalochistānPa-ki-xtan733675Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
86GwadarBalochistānPa-ki-xtan51901Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
856AwārānBalochistānPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
855PanjgūrBalochistānPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
848KhuzdārBalochistānPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
847KhārānBalochistānPa-ki-xtan30841Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
844KalātBalochistānPa-ki-xtan26701Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
843MastungBalochistānPa-ki-xtan29082Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
835Dera BugtiBalochistānPa-ki-xtan18120Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
833ZiāratBalochistānPa-ki-xtan733Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
829KohluBalochistānPa-ki-xtan11089Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
826PishinBalochistānPa-ki-xtan24239Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
824LoralaiBalochistānPa-ki-xtan37787Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
823Qila SaifullāhBalochistānPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
942KhārCác khu vực Hành chính Bộ lạc Liên bangPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
998PālasKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
838NāsirābādKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
91PeshawarKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan1,2 triệuGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
923NowsheraKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
924BesalKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
927KarakKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan13679Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
937MardanKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan300424Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
938SwābiKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan97363Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
943ChitralKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
944DīrKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan29869Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
946SwātKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
966Dera Ismāīl KhānKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan101616Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
969Lakki MarwatKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan36391Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
992AbbottabadKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan120000Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
995HarīpurKhyber PakhtunkhwaPa-ki-xtan56977Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
431GujranwalaPunjabPa-ki-xtan1,4 triệuGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
42LahorePunjabPa-ki-xtan6,3 triệuGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
41FaisalabadPunjabPa-ki-xtan2,5 triệuGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
40SahiwalPunjabPa-ki-xtan37186Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
298ThattaPunjabPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
243KhairpurPunjabPa-ki-xtan30967Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
483SargodhaPunjabPa-ki-xtan542603Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
49KasurPunjabPa-ki-xtan290643Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
67VihāriPunjabPa-ki-xtan112840Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
48SargodhaPunjabPa-ki-xtan542603Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
47JhangPunjabPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
46Toba Tek SinghPunjabPa-ki-xtan69064Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
459MiānwāliPunjabPa-ki-xtan89570Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
457PakpattanPunjabPa-ki-xtan126706Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
454KhushābPunjabPa-ki-xtan102793Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
453BhakkarPunjabPa-ki-xtan81950Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
442Okara, PakistanPunjabPa-ki-xtan223648Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
238UmerkotPunjabPa-ki-xtanGiờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
441SahiwalPunjabPa-ki-xtan37186Giờ Pakistan17:47 Th 6UTC+05
Trang 1Tiếp theo