Mã Vùng tại Philippines

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +63

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
920Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
921Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
922Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
923Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
926Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
927Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
928Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
929Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
93San PabloCALABARZONPhi-lip-pin207577Giờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
930Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
932Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
933Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
934Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
935Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
936Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
937Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
938Red MobileDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
939Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
942Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
943Sun CellularDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
946Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
947Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
948Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
949Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
979Next MobileDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
989Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
996Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
997Globe TelecomDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
999Smart CommunicationsDi độngPhi-lip-pinGiờ Philippin20:13 Th 2UTC+08
TrướcTrang 2