Quần đảo Cook | Mã Vùng

Mã Vùng tại Quần đảo Cook

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +682

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
31Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
32Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
33Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
34Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
35Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
36Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
37Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
41Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
42Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
43Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
44Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
45Quần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
50Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
51Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
52Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
53Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
54Post cellular mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
55Post cellular mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
56Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
57Voicemail – PSTNThư thoạiQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
58Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
59Voicemail – PSTNThư thoạiQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
7Prepaid mobileDi độngQuần Đảo CookGiờ Quần Đảo Cook00:04 Th 3UTC-10
Trang 1