245 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Micro 6
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 20:42
Mã Vùng liên quan:240241242243244246

Dữ liệu kinh doanh dành cho 245

Các doanh nghiệp ở 245  - România