249 Mã Vùng

Olt | România

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Crișan, Old Town, Progresul, Steaua, Tudor Vladimirescu, Vâlcea - Tunari
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 19:45
Mã Vùng liên quan:243244245246247248

Dữ liệu kinh doanh dành cho 249

Các doanh nghiệp ở 249  - Olt