252 Mã Vùng

Judeţul Mehedinţi | România

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Aluniș, Centru, Cicero, Crihala Nord, Crihala Sud, Independentei, Kiseleff, Schela Cladovei
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 21:02
Mã Vùng liên quan:250251253254255256

Dữ liệu kinh doanh dành cho 252

Các doanh nghiệp ở 252  - Judeţul Mehedinţi