253 Mã Vùng

Gorj | România

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Iezureni
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 19:48
Mã Vùng liên quan:250251252254255256

Dữ liệu kinh doanh dành cho 253

Các doanh nghiệp ở 253  - Gorj