256 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Calea Aradului, Calea Martirilor, Calea Sever Bocu, Calea Șagului, Campus Universitar - Medicinei, Cetate, Circumvalațiunii, Fabric, Iosefin - Dâmbovița, Mehala, Tipografilor, Zona Soarelui
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 21:07
Mã Vùng liên quan:250251252253254255

Dữ liệu kinh doanh dành cho 256

Các doanh nghiệp ở 256  - România