258 Mã Vùng

Alba (hạt) | România

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Bărăbanț, Cartier Cetate, Centrul Istoric, Centrul vechi, Cetate, Cetatea Bastionară Alba Carolina, Lipoveni, Lucian Blaga, Maieri, Oarda, Subcetate, Tolstoi
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 21:30
Mã Vùng liên quan:252253254255256257

Dữ liệu kinh doanh dành cho 258

Các doanh nghiệp ở 258  - Alba (hạt)