259 Mã Vùng

Bihor (hạt) | România

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Calea Aradului, Cartierul Olosig, Episcopia Bihor, Ioșia, Olosig, Orașul Nou, Rogerius, Subcetate, Tokai, Universității, Zona Industrială Vest
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 21:43
Mã Vùng liên quan:253254255256257258

Dữ liệu kinh doanh dành cho 259

Các doanh nghiệp ở 259  - Bihor (hạt)