263 Mã Vùng

Bistriţa-Năsăud (hạt) | România

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Unirea, Viișoara
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 20:19
Mã Vùng liên quan:260261262264265266

Dữ liệu kinh doanh dành cho 263

Các doanh nghiệp ở 263  - Bistriţa-Năsăud (hạt)