265 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:22 Decembrie, Budai Nagy Antal, Cartier 1 Decembrie, Cartierul Tudor Vladimirescu, Centru, Dâmbul Pietros, Mureșeni, Orașul de Jos, Tudor Vladimirescu
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Bảy 21:35
Mã Vùng liên quan:260261262263264266

Dữ liệu kinh doanh dành cho 265

Các doanh nghiệp ở 265  - România