Sénégal | Mã Vùng

Mã Vùng tại Sénégal

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Xê-nê-gan


Thành phố đông dân nhất trong Sénégal


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +221

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
308DakarDakarXê-nê-gan2,5 triệuGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
309Xê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
33301VoIPDi độngXê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
338DakarDakarXê-nê-gan2,5 triệuGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
339Xê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
3392Satellite TelephonyDi độngXê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
70ExpressoDi độngXê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
76SentelDi độngXê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
77SonatelDi độngXê-nê-ganGiờ Senegal16:44 Th 4UTC+00
Trang 1