339 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Nord, Sindone, Thies Est, Thies Nord, Thies Ouest
Múi giờ:Giờ Trung bình Greenwich
Giờ địa phương:Thứ Năm 18:52
Mã Vùng liên quan:30830933301338339270

Dữ liệu kinh doanh dành cho 339

Các doanh nghiệp ở 339  - Sénégal