Mã Vùng tại Saint Vincent và Grenadines

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
784Xan Vin-xen và Grê-na-dinGiờ Đại Tây Dương01:47 Th 6UTC-04
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
CarúpanoEstado SucreVê-nê-zu-ê-la1120822946150
CumanáEstado SucreVê-nê-zu-ê-la2577832936101
Puerto La CruzAnzoateguiVê-nê-zu-ê-la3700002816023
VictoriaSaint MarkGrê-na-đa2256473