Sierra Leone | Mã Vùng

Mã Vùng tại Sierra Leone

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Xi-ê-ra Lê-ôn


Thành phố đông dân nhất trong Sierra Leone


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +232

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
88AfricellDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
78ZainDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
77AfricellDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
76ZainDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
56Atlas CommunicationDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
55AmbitelDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
52MakeniNorthern ProvinceXi-ê-ra Lê-ôn87679Giờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
44IntergroupDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
33ComiumDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
32BoSouthern ProvinceXi-ê-ra Lê-ôn174354Giờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
30TigoDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
25SierratelDi độngXi-ê-ra Lê-ônGiờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
22FreetownWestern AreaXi-ê-ra Lê-ôn802639Giờ Sierra Leone17:50 Th 3UTC+00
Trang 1