80 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Center
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 21:12
Mã Vùng liên quan:51596477089

Dữ liệu kinh doanh dành cho 80

Các doanh nghiệp ở 80  - Slovenia