Mã Vùng tại Swaziland

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Xoa-di-len    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +268

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2207NhlanganoXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2217Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2227Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2237MahambaXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2303NsokoXoa-di-len1175Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2312MhlumeLubombo DistrictXoa-di-len8652Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2313MhlumeLubombo DistrictXoa-di-len8652Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2322TshaneniXoa-di-len1899Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2323TshaneniXoa-di-len1899Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2333Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2343SitekiLubombo DistrictXoa-di-len6152Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2344SiphofaneniXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2363Big BendLubombo DistrictXoa-di-len10342Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2364Big BendLubombo DistrictXoa-di-len10342Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2373Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2382Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2383Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2404MbabaneHhohho DistrictXoa-di-len76218Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2405MbabaneHhohho DistrictXoa-di-len76218Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2406MbabaneHhohho DistrictXoa-di-len76218Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2416LobambaHhohho DistrictXoa-di-len4557Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2422Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2437Piggs PeakHhohho DistrictXoa-di-len5750Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2442NgwenyaLubombo DistrictXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2452BhunyaManzini DistrictXoa-di-len3046Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2453BhunyaManzini DistrictXoa-di-len3046Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2467MhlambanyatsiManzini DistrictXoa-di-len2886Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2472Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2482Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2505ManziniManzini DistrictXoa-di-len110537Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2506ManziniManzini DistrictXoa-di-len110537Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2517MatsaphaXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2518MatsaphaXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2528MalkernsManzini DistrictXoa-di-len9724Giờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2538MankayaneXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
2548Xoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
76Mobile PhonesDi độngXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
77Mobile PhonesDi độngXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
78Mobile PhonesDi độngXoa-di-lenGiờ Eswatini03:05 Th 2UTC+02
Trang 1