2207 Mã Vùng

Nhlangano | Swaziland

Nhlangano is the fourth largest town in Swaziland. It is the capital of the southern district of Shiselweni. The town was formerly known as Goedgegun, but the name was changed to Nhlangano, meaning "the meeting place". Nhlangano is located beside the..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Nhlangano
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:31
Mã Vùng liên quan:221722272237230323122313

Dữ liệu kinh doanh dành cho 2207

Các doanh nghiệp ở 2207  - Nhlangano