2303 Mã Vùng

Nsoko | Swaziland

Nsoko is a town in southern Swaziland about 5 kilometres from the border with South Africa. It lies about 65 kilometres north-east of Lavumisa and 45 kilometres south-east of Maloma. The town lies on the Ngwavuma river.  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Nsoko
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 09:15
Mã Vùng liên quan:231223132322232323332343