2343 Mã Vùng

Siteki | Swaziland

Siteki is a town in eastern Swaziland, lying west of the Lebombo Mountains. It is named for a declaration of Mbandzeni permitting his troops to marry.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Siteki
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Năm 07:19
Mã Vùng liên quan:230323122313232223232344

Các doanh nghiệp ở 2343  - Siteki