2344 Mã Vùng

Siphofaneni | Swaziland

Siphofaneni is a town in the Lubombo Region of central Swaziland 45 kilometres from Manzini and 20 kilometres from Big Bend, a major sugarcane-producing town on the main highway leading to Durban. It has a tropical climate, very hot during summer and..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Siphofaneni
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 07:44
Mã Vùng liên quan:231223132322232323332343