2363 Mã Vùng

Big Bend | Swaziland

Big Bend is a town in eastern Swaziland, lying on the Lusutfu River. Its main industry is based on sugar plantations.   ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Big Bend
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:17
Mã Vùng liên quan:231323222323233323432364

Các doanh nghiệp ở 2363  - Big Bend