2442 Mã Vùng

Ngwenya | Swaziland

Ngwenya is a town in western Swaziland, lying near the border with South Africa, north west of Mbabane, on the MR3 road. The South African town opposite Ngwenya is Oshoek in Mpumalanga province. is known for its glass factory and artwork. The Malolo..  ︎  Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Ngwenya
Múi giờ:Giờ Chuẩn Nam Phi
Giờ địa phương:Thứ Tư 08:24
Mã Vùng liên quan:240424052406241624222437