932 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Mazzeh, Al Qanawat, Old Damascus
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 05:57
Mã Vùng liên quan:931933935942943944

Dữ liệu kinh doanh dành cho 932

Các doanh nghiệp ở 932  - Syria