933 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Mazzeh, Al Mouhajrin, Al Salhiyeh, Jaramana, New Cham
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 23:32
Mã Vùng liên quan:33931932935942943

Dữ liệu kinh doanh dành cho 933

Các doanh nghiệp ở 933  - Syria