966 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Jobar
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 07:35
Mã Vùng liên quan:945947949955962969

Dữ liệu kinh doanh dành cho 966

Các doanh nghiệp ở 966  - Syria