991 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Qanawat, Old Damascus
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Năm 18:30
Mã Vùng liên quan:990992993994998999

Dữ liệu kinh doanh dành cho 991

Các doanh nghiệp ở 991  - Syria