993 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Mazzeh
Múi giờ:Giờ chuẩn Đông Âu
Giờ địa phương:Thứ Sáu 06:44
Mã Vùng liên quan:990991992994998999

Dữ liệu kinh doanh dành cho 993

Các doanh nghiệp ở 993  - Syria