Tajikistan | Mã Vùng

Mã Vùng tại Tajikistan

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Tát-gi-ki-xtan    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +992

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
3130Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3131RashtTát-gi-ki-xtan10771Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3132Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3133Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3134Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3135Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3136Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3137Imeni RudakiViloyati SughdTát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3138Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3139Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3141Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3153VarzobTát-gi-ki-xtan2154Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3154Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3155Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3156TavildaraTát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3222Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3240ShahritusViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtan13042Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3242Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3243Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3245Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3246VakhshViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3247KolkhozobodViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtan18476Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3248Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3249Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3250SarbandViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3251Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3252PanjViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtan8019Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3311Vose’Viloyati KhatlonTát-gi-ki-xtan21736Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3312Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3314Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3315Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3316FarkhorViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtan21736Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3317Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3318Mŭ’minobodViloyati KhatlonTát-gi-ki-xtan11955Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3322Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3422KhujandViloyati SughdTát-gi-ki-xtan144865Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3441Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3442GhafurovViloyati SughdTát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3443Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3445Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3451ChkalovViloyati SughdTát-gi-ki-xtan21537Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3452Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3453ShaydonViloyati SughdTát-gi-ki-xtan11705Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3454Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3455Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3456Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3462IsfaraViloyati SughdTát-gi-ki-xtan37738Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3464Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3465TabosharViloyati SughdTát-gi-ki-xtan11578Giờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
3467Tát-gi-ki-xtanGiờ Tajikistan06:09 Th 7UTC+05
Trang 1Tiếp theo