Tchad | Mã Vùng

Mã Vùng tại Tchad

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Sát


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +235

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
2250Guera RegionSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
2251SátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
2252SátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
2253SátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
2254SátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
2268Ouaddai RegionSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
2269Tandjile RegionSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
63ZainDi độngSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
66ZainDi độngSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
95MillicomDi độngSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
99MillicomDi độngSátGiờ Tây Phi19:42 Th 7UTC+01
Trang 1