79 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Centre-Plainpalais-Acacias, Innere Stadt, Kreis 1, Kreis 11, Kreis 4, Kreis 6, Kreis 7, Kreis 8, Kreis 9, Mattenhof-Weissenbühl, Wiedikon
Múi giờ:Giờ chuẩn Trung Âu
Giờ địa phương:Thứ Tư 14:09
Mã Vùng liên quan:627174767778

Dữ liệu kinh doanh dành cho 79

Các doanh nghiệp ở 79  - Thụy Sĩ