Togo | Mã Vùng

Mã Vùng tại Togo

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Tô-gô


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +228

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
22Tô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
23Maritime (vùng)Tô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
24Tô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
25Tô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
26Kara (vùng)Tô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
27Tô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
9Mobile PhonesDi độngTô-gôGiờ Togo10:08 Th 3UTC+00
Trang 1