Tonga | Mã Vùng

Mã Vùng tại Tonga

Các khu vực hoặc các bang theo quản lý hành chính ở Tông-ga


Thành phố đông dân nhất trong Tonga


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +676

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
20Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
21Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
22Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
23Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
24Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
25Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
26Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
27Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
28Nuku'alofaTongatapuTông-ga22400Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
29Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
30Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
31Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
32Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
33KolongaTongatapuTông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
34KolongaTongatapuTông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
35Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
36Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
37VainiTongatapuTông-ga2976Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
38VainiTongatapuTông-ga2976Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
41Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
42Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
43Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
44Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
50Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
60Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
69Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
70NeiafuVava‘uTông-ga4320Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
71NeiafuVava‘uTông-ga4320Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
74NeiafuVava‘uTông-ga4320Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
79NeiafuVava‘uTông-ga4320Giờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
80Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
85Tông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
87Tongatapu Island GroupDi độngTông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
88Vava’u Island GroupDi độngTông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
89Ha’apai Island GroupDi độngTông-gaGiờ Tonga01:22 Th 7UTC+13
Trang 1