Mã Vùng tại Trinidad và Tobago

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +1

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
868Tri-ni-đát và Tô-ba-gôGiờ Đại Tây Dương04:48 Th 3UTC-04
Trang 1


Các thành phố liền kề

Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã VùngMã Bưu Chính
CarúpanoEstado SucreVê-nê-zu-ê-la1120822946150
MabarumaBarima-Waini RegionGuy-a-na717777
MaturínEstado MonagasVê-nê-zu-ê-la41097229162016202
VictoriaSaint MarkGrê-na-đa2256473