130 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Chāoyáng qū, Xiangzhou Qu, Xúhuì
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Ba 23:09
Mã Vùng liên quan:131132133134213431344

Dữ liệu kinh doanh dành cho 130

Các doanh nghiệp ở 130  - Trung Quốc